Kushtet per anetaresim

SHOQATA

“KONTABEL I MIRATUAR”

T I R A N E

K E R K E S E

Për antarësim në Shoqatën “Kontabël i Miratuar” (KM) nga ……………………………

Unë i nënshkruari

(emir)…………………(atesia)…………………(mbiemeri)……………………….., me

banim në……………, Rruga……………………………………Pll………..Shk……….,

kam mbaruar …………………………………………………………………………. dhe

dëshiroj të jem anëtar i Shoqatës K.M. , duke pranuar Statutin dhe rregullat e Shoqatës.

Bashkangjitur janë :

  • Fotokopje e pasaportës (ose kartës së identitetit)
  • Fotokopje e dipllomës (ose dëshmisë)
  • Përshkrim i shkurtër i punëve të kryera.(CV)

Tel/fax…………………………….

Cel………………………………..

Email……………………………..

Nënshkrimi

Tiranë, më …………………2017

……………………………………

 

 

Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:03)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?